De opleidingen die Stichting OOCC in de ESF aanvraag hebben benoemd of die daar qua inhoud op aan sluiten (de naamgeving kan dus afwijken). Dit kunnen erkende (crebo geregistreerde) opleidingen zijn of opleidingen die door Stichting OOCC erkend zijn of worden.
Alleen opleidingen tot en met MBO 4 niveau zijn subsidiabel. Dit geldt ook voor de medewerker, alleen medewerkers die als hoogst genoten opleiding een MBO 4 diploma hebben, zijn subsidiabel. De opleidingskosten van HBO’ers of universitair geschoolde deelnemers zijn dus niet subsidiabel.
Klik hier voor een aantal voorbeelden.