De opleidingskosten zijn subsidiabel. Hieronder verstaan we:  ontwikkelingskosten (op afschrijvingsbasis), voorbereidingskosten, cursuskosten en boekenkosten. Bij erkende BBL (beroepsbegeleidende leerweg) trajecten geldt een standaard prijs van €3.700 per deelnemer per jaar welke opgevoerd mag worden als subsidiabele kosten.