De subsidie wordt uitbetaald als de eindbeschikking is ontvangen van het Agentschap SZW en de subsidie door het Agentschap SZW is overgemaakt aan Stichting OOCC. Helaas zijn dit soms langdurige procedures waarin wij volledig afhankelijk zijn van de snelheid van het Agentschap SZW. Gemiddeld duurt de afhandeling 9 tot 12 maanden na indiening van de einddeclaratie.