De ESF regelgeving stelt als eis dat er geen bovenmatige kosten mogen worden opgevoerd in het ESF project. Daarom moet bij opdrachten groter dan €15.000 de marktconformiteit van de opleidingskosten worden aangetoond middels een offerteprocedure. U dient dus minimaal 3 offertes aan te vragen en op basis van heldere criteria tot een gunning te komen. Voor opdrachten groter dan €15.000 en kleiner dan €50.000 is het ook mogelijk dit met een benchmark (prijsvergelijking via bijvoorbeeld internet) te doen maar dan moet de inhoud wel met elkaar te vergelijken zijn. Aangezien er vaak sprake is van maatwerk is dit appels met peren vergelijken en adviseren wij toch om een offerteprocedure in gang te zetten. Opdrachten kleiner dan €15.000 mogen één op één gegund worden.

NB: Bovenstaande geldt niet voor erkende BBL trajecten!! Bij BBL trajecten hoeft geen marktconformiteit te worden aangetoond want hiervoor hanteert de ESF regelgeving een standaard prijs van €3700 per deelnemer per jaar.