De bruto ESF subsidie op de gerealiseerde subsidiabele opleidingskosten is 40%. Hier gaan de overheadkosten van het OOCC Subsidiebureau en de fee voor OOCC vanaf waardoor u netto minimaal 25% ESF subsidie ontvangt op de gerealiseerde opleidingskosten. Het exacte percentage is afhankelijk van de totale realisatie in het project en kan pas aan het eind van het project definitief worden vastgesteld.