plaatje duurzame inzetbaarheidESF Subsidieregeling: Duurzame inzetbaarheid, een investering die loont!

Doel:
Het verkrijgen van advies dan wel het implementeren van een advies op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Aanvragers:
Deze subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven en instellingen die minimaal 2 werknemers in dienst hebben.

Aanvraagcriteria:

 • Uw project voldoet aan het doel van de subsidieregeling.
 • Uw project richt zich op bovengenoemde thema’s.
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste € 8.000,- en maximaal € 10.000.
 • De adviseur dient aantoonbare ervaring (middels 3 referenties) te hebben met duurzame inzetbaarheid. Voor arbodiensten en “vrij gevestigde” arbodeskundigen en deskundigen, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Arbowet, is geen referentie noodzakelijk.
 • De looptijd van het project is maximaal 10 maanden.

Aanvraagtijdvak:
Op 15 oktober 2014 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 7 november 2014, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Aanvragen worden in behandeling
genomen op volgorde van binnenkomst.

Hoogte subsidie:
Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten.

Wat kan OOCC voor u doen?
OOCC kan u ondersteunen bij het indienen van de subsidieaanvraag en het opstellen van de einddeclaratie. Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Gerda Roelofsen (0594 55 5050) voor nadere informatie.