Het bestuur van stichting OOCC:
hans-martens
Hans Martens
Onafhankelijk voorzitter
Wim de Ruijter
Penningmeester
vertegenwoordiger FNV Bondgenoten
Hans de Keijzer
Secretaris
vertegenwoordiger FHKN
Hirschel Hessel
Bestuurslid
vertegenwoordiger CCMA
Arnoud Koek
Bestuurslid
vertegenwoordiger KSF
Marc-Derek Schönberger
Bestuurslid
Facilitair werkgever

Het bestuur wordt op juridisch en financieel gebied ondersteund door Singewald Consultants Group, contactpersoon is Alexander Singewald.

OOCC Subsidiebureau wordt uitgevoerd door HPB Leek, contactpersoon is Gerda Roelofsen

Het bestuur wordt op secretarieel gebied ondersteund door assisTNs B.V., contactpersoon is Arianne Rutgers

140701 Portret klein