Over OOCC

Wie is OOCC?

OOCC is de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Contactcenters.

Over subsidie

Wanneer krijg ik de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald als de eindbeschikking is ontvangen van het Agentschap SZW en de subsidie door het Agentschap SZW is overgemaakt aan Stichting OOCC. Helaas zijn dit soms langdurige procedures waarin wij volledig afhankelijk zijn van de snelheid van het Agentschap SZW. Gemiddeld duurt de afhandeling 9 tot 12 maanden na indiening van de einddeclaratie.

Hoeveel subsidie ontvang ik?

De bruto ESF subsidie op de gerealiseerde subsidiabele opleidingskosten is 40%. Hier gaan de overheadkosten van het OOCC Subsidiebureau en de fee voor OOCC vanaf waardoor u netto minimaal 25% ESF subsidie ontvangt op de gerealiseerde opleidingskosten. Het exacte percentage is afhankelijk van de totale realisatie in het project en kan pas aan het eind van het project definitief worden vastgesteld.

Welke kosten zijn subsidiabel?

De opleidingskosten zijn subsidiabel. Hieronder verstaan we:  ontwikkelingskosten (op afschrijvingsbasis), voorbereidingskosten, cursuskosten en boekenkosten. Bij erkende BBL (beroepsbegeleidende leerweg) trajecten geldt een standaard prijs van €3.700 per deelnemer per jaar welke opgevoerd mag worden als subsidiabele kosten.

Ik wil mijn medewerkers opleiden en wil een traject inkopen. Wat moet ik doen zodat de opleidingskosten ESF subsidiabel zijn?

De ESF regelgeving stelt als eis dat er geen bovenmatige kosten mogen worden opgevoerd in het ESF project. Daarom moet bij opdrachten groter dan €15.000 de marktconformiteit van de opleidingskosten worden aangetoond middels een offerteprocedure. U dient dus minimaal 3 offertes aan te vragen en op basis van heldere criteria tot een gunning te komen. Voor opdrachten groter dan €15.000 en kleiner dan €50.000 is het ook mogelijk dit met een benchmark (prijsvergelijking via bijvoorbeeld internet) te doen maar dan moet de inhoud wel met elkaar te vergelijken zijn. Aangezien er vaak sprake is van maatwerk is dit appels met peren vergelijken en adviseren wij toch om een offerteprocedure in gang te zetten. Opdrachten kleiner dan €15.000 mogen één op één gegund worden.

NB: Bovenstaande geldt niet voor erkende BBL trajecten!! Bij BBL trajecten hoeft geen marktconformiteit te worden aangetoond want hiervoor hanteert de ESF regelgeving een standaard prijs van €3700 per deelnemer per jaar.

Welke opleidingen zijn subsidiabel?

De opleidingen die Stichting OOCC in de ESF aanvraag hebben benoemd of die daar qua inhoud op aan sluiten (de naamgeving kan dus afwijken). Dit kunnen erkende (crebo geregistreerde) opleidingen zijn of opleidingen die door Stichting OOCC erkend zijn of worden.
Alleen opleidingen tot en met MBO 4 niveau zijn subsidiabel. Dit geldt ook voor de medewerker, alleen medewerkers die als hoogst genoten opleiding een MBO 4 diploma hebben, zijn subsidiabel. De opleidingskosten van HBO’ers of universitair geschoolde deelnemers zijn dus niet subsidiabel.
Klik hier voor een aantal voorbeelden.

Hoe kan ik deelnemen aan het ESF-project?

Neem telefonisch of per mail contact op met OOCC. Als er nog budget beschikbaar is dan inventariseren we samen of het zinvol is om deel te nemen aan het ESF project. Indien dit het geval is dan wordt uw deelname bevestigd met het aanmeldingsformulier en het contract tussen u en Stichting OOCC.

Wie kan ESF-subsidie aanvragen?

Alle facilitaire en in-house contactcenters, die hun medewerkers opleiden tot maximaal MBO 4 niveau, kunnen ESF subsidie aanvragen via OOCC.

Is het aanvragen van subsidie moeilijk?

Nee, OOCC helpt u bij de aanvraagprocedure. Klik hier voor het aanvraagformulier.