Wie is OOCC?

OOCC is de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Contactcenters, het sectorfonds met vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers.

Lees meer

Wat doet OOCC?

OOCC bevordert kwalitatief goed onderwijs en verschaft werkgevers toegang tot subsidies die een “leven lang leren” van werknemers bevorderen.

Lees meer

Loopbaanperspectief

Wist u dat er binnen het contactcenter diverse mogelijkheden zijn om een loopbaanpad te kiezen? Zowel op het niveau van medewerker als van teamleider/supervisor heeft OOCC deze in kaart gebracht.

Lees meer

Subsidie aanvragen

Wist u dat 25% van uw opleidingskosten gesubsidieerd kan worden? OOCC maakt dat mogelijk en helpt u bij de aanvraag.

Lees meer

Hans Martens Voorzitter OOCC

""De contactcentermedewerker maakt het verschil en is de olie waar de economie op draait." In samenwerking met OOCC heeft de Klantenservicefederatie een imagofilm gemaakt waarin het werken in onze sector op een positieve manier wordt belicht en waarin het carrièreperspectief wordt getoond. Klik hier om de film te bekijken."